6 / 12
Święte kobiety w heraldyce
Oprócz NMP, święte pojawiają się w herbach nieco rzadziej, ale także możemy je tam spotkać. I tak, św. Barbarę prezentują w swych znakach miasta Ruda Śląska i Strumień, św. Małgorzatę Antiocheńską – Nowy Sącz, Tuchola i gmina Góra Świętej Małgorzaty, a św. Rozalię – miasto Susz. Stosunkowo popularna jest św. Katarzyna Aleksandryjska, której wizerunek odnajdziemy m.in. w herbach Działdowa, Góry, Nowego Targu, powiatów braniewskiego i działdowskiego, a także – czego można się było spodziewać – podwrocławskiej gminy Święta Katarzyna. Herb Baborowa na Opolszczyźnie przedstawia scenę nawiedzenia przez NMP św. Elżbiety i zapewne jest związany z dawną przynależnością miasta do dóbr klasztoru domikanek w Raciborzu. Dla odmiany róża w herbie słowackiego Kieżmarku to atrybut innej św. Elżbiety – Węgierskiej (przyszłe miasto po raz pierwszy zostało wspomniane w 1251 r. jako Villa Saxonum aput Ecclesiam Sanctae Elisabeth – saska osada przy kościele św. Elżbiety).
+

© Wikipedia | Domena publiczna