7 / 12
Święci w herbach swych stron rodzinnych
Czasem postaci świętych trafiają na herb w wyniku lokalnego przekonania, że byli największymi postaciami, którymi może się poszczycić dana miejscowość. Tak jest w przypadku np. herbu Starego Sącza, który od 2016 r. przedstawia świętą Kingę, która ufundowała klasztor w tym mieście, nadała mu prawa miejskie, tam zmarła, a jej postać była powodem wydarzenia uznanego za największe w historii miasta – odwiedzin Jana Pawła II w 1999 r. Uczczenie postaci świętych krajanów odnajdziemy też w Skale (bł. Salomea), w Gielniowie (bł. Ładysław), czy w Zduńskiej Woli (tu urodzony tamże św. Maksymilian Maria Kolbe trafił na herb powiatu). Podobnie herb Sewilli przedstawia dwóch dawnych arcybiskupów tego miasta – św. Izydora i św. Leandra –  stojących po dwóch stronach króla Kastylii Ferdynanda III.
+

© Wikipedia | Domena publiczna