9 / 12
Święci patroni Polski: Wojciech i Stanisław (biskup)
Średniowieczny herb Krakowa przedstawiał mury miejskie z Orłem Białym i postaciami świętych Stanisława biskupa i Wacława, patronów katedry wawelskiej. Stanisław pojawiał się na pieczęciach miejskich do XVIII w. Współcześnie świętego biskupa Stanisława możemy dostrzec na herbach m.in. Solca i Brześcia Kujawskiego (w drugim przypadku ze św. Piotrem) oraz Rzgowa. Natomiast św. Wojciech przedstawiony jest, czasem z krzyżem i wiosłem, czasem z literą A (nawiązującą do łacińskiej wersji jego imienia – Adalbertus), m.in. w herbach Mławy, Radzionkowa, Serocka i Trzemeszna. Czasem, jak w przypadku Barcina zamiast postaci Wojciecha prezentują różę, która miała być znakiem rodu Sławnikowiców, od którego ma się wywodzić polski herbu szlacheckiego Poraj. Różę św. Wojciecha znajdziemy również w herbie diecezji elbląskiej - na mitrze biskupiej, położonej między kluczami św. Piotra nad tarczą herbową, na której umieszczono m.in. orła, symbol św. Jana Apostoła.
+

© Wikipedia | Domena publiczna