10 / 12
Bazylika na Jasnej Górze w Częstochowie
Najstarsze obiekty zbudowano tu w XV wieku: są to bazylika, prezbiterium kaplicy cudownego obrazu i zakrystia. Najmłodsze dobudowano w XX wieku. Zalicza się do nich część wieży, którą dobudowano w 1906 roku i która... jest odchylona od pionu o 78 cm. Częstochowskie organy zaliczane są – po licheńskich – do największych w Polsce.
+

© Ruslan Lytvyn | Shutterstock