4 / 12
Świątynia Opatrzności Bożej w Wilanowie (Warszawa)
Powierzchnia całego obiektu liczy trzy tysiące metrów kwadratowych, a wewnątrz miejsca siedzące znajdzie aż cztery tysiące wiernych, w tym 1 500 usiądzie w nawie głównej. Bryła świątyni ma kształt rotundy zwieńczonej owalną kopułą. Z pierścienia nawy bocznej wierni wchodzą do czterech bocznych kaplic oraz do zakrystii.
+

© Grand Warszawski | Shutterstock