3 / 6
We wnętrzu katedry znajdują się ikony, które nawiązują do głównych wydarzeń z historii zbawienia

© bahrainpapalvisit.org