2 / 4
Symeon Słupnik
Datowana na V wiek świątynia powstała z rozkazu bizantyńskiego cesarza, aby uczcić pamięć św. Symeona Słupnika – mnicha, który większą cześć życia spędził stojąc przy kolumnie i nauczając tłumy. W pewnym momencie miejsce było siedzibą mnichów i prawdziwym kompleksem klasztornym z czterema świątyniami, ale do dzisiejszych czasów przetrwały jedynie ruiny tego kościoła.
+

© BERNARD GAGNON | CC BY-SA 3.0