4 / 4
Deirouni
Świątynia znajdująca się pomiędzy Baqirha i Deir Qeita prawdopodobnie była częścią większego klasztornego kompleksu. Do dziś przetrwały jedynie ruiny tego kościoła – z pięknymi kamiennymi zdobieniami wokół okien.
+

© Frank Kidner | Dumbarton Oaks | CC BY-SA 4.0