3 / 7
„Siostra Gloria: Milcz, aby Bóg wziął cię w obronę” to dokument nakręcony przez stację ACN, który został wyemitowany 9 lutego w należących do niej mediach społecznościowych.
+

© ACN