5 / 7
Poza spotkaniami z ludźmi i wizytami w odpowiedzi na liczne zaproszenia s. Gloria miała okazję nacieszyć się lokalną kuchnią oraz ze wzruszeniem słuchać folklorystycznych piosenek.
+

© Cortesía