7 / 7
Gloria Cecilia cały czas przygotowuje się do powrotu na misje, kiedy do różnych wspólnot będzie mogła zanosić franciszkańskiego ducha.
+

© Cortesía