11 / 12
Spycimierz

© fot. arch. Narodowego Instytutu Dziedzictwa