2 / 12
Olszowa

© fot. Sławomir Mielnik / Narodowy Instytut Dziedzictwa