7 / 12
Klucz

© fot. Sławomir Mielnik / Narodowy Instytut Dziedzictwa