2 / 12
Zalesie Śląskie

© fot. Sławomir Mielnik / Narodowy Instytut Dziedzictwa