9 / 12
Zimna Wódka

© fot. Sławomir Mielnik / Narodowy Instytut Dziedzictwa