1 / 9
Zaślubiny arcyksięcia Karola Franciszka Józefa Habsburga-Lotaryńskiego (24 l.) i księżniczki Zyty Burbon-Parmeńskiej (19 l.) miały miejsce 21 października 1911 roku na zamku Schwarzau am Steinfeld w Dolnej Austrii.
+

© PD