2 / 9
W przededniu ślubu Karol zwraca się do Zyty tymi słowami: „Teraz, kochana, musimy pomóc sobie nawzajem dojść do nieba”. Aby podkreślić swoje nabożeństwo do Matki Chrystusa, przed wyjazdem w podróż poślubną małżonkowie udają się na pielgrzymkę do sanktuarium maryjnego w Mariazell, poświęconego Najświętszej Maryi Pannie Matce Austrii.
+

© PD