5 / 9
Młody cesarz zdaje sobie sprawę z tego, że zwycięstwo przy użyciu broni nie jest możliwe. Od tej chwili dąży tylko do jednego: położyć kres tej wojnie, która uśmierciła już miliony. W swoim manifeście, wygłoszonym przy okazji objęcia tronu Austrii, deklaruje: „Zrobię wszystko, co w mojej mocy, by niezwłocznie położyć kres koszmarowi i cierpieniu, jakie niesie ze sobą ta wojna i przywrócić moim ludom upragniony pokój”.
+

© PD