6 / 9
W sierpniu 1917 roku płacze, widząc okaleczone i zdeformowane ciała po krwawej bitwie. Słychać, jak szepcze do siebie: „Nikt nie zdoła usprawiedliwić tego przed Bogiem. Muszę jak najprędzej zakończyć ten dramat”. Dwukrotnie podejmuje próbę negocjacji pokojowych i jest jedynym suwerenem i głową państwa, która popiera plan pokoju zaproponowany przez papieża Benedykta XV.
+