8 / 9
Będąc niestrudzonym obrońcą pokoju w czasie I wojny światowej, błogosławiony Karol tworzy również szczęśliwy związek ze swoją żoną Zytą. Poślubieni w roku 1911, wspólnie wychowują ośmioro dzieci aż do przedwczesnej śmierci Karola w 1922 roku. Kierowanie krajem pogrążonym w wojnie wiąże się z niezliczonymi trudnościami. Tym niemniej, nawet w samym środku burzy Karol nie traci z oczu swojej rodziny. Zarówno Karolowi, jak i jego żonie, leży na sercu wychowanie ośmiorga pociech, szczególnie zaś przekazanie im wiary. Osobiście więc uczy dzieci modlitwy. „Musimy pomóc sobie nawzajem dojść do nieba” – tymi słowami zwrócił się do swojej żony w przededniu ślubu. W ten sposób postrzegał również swoją rolę jako ojca. Rada błogosławionego Karola austriackiego: Nie szczędź starań, by przekazać dzieciom Bożą miłość. Powierzaj je Matce Bożej.
+

© PD