11 / 11
...
i inne! Jest tych imion Maryjnych w tradycji hispanoamerykańskiej więcej... Jest Soledad („samotność”), od stanu Maryi po śmierci krzyżowej Jezusa, jest Mar („morze”) od wizerunku Maryi Morza ( María del Mar), czczonej m.in. w gotyckiej katedrze barcelońskiej pod tym wezwaniem, podobnie jak ludzie morza w innych częściach Europy, m.in. u nas, czczą Maryję jako Stella Maris – Gwiazdę Morza. Są zapewne i inne... Święta Mario, Matko Boża, we wszystkich Twoich wezwaniach i wizerunkach - módl się za nami!
+

© Public Domain