7 / 11
Matka Boża Łaskawa (dosł. od Łask) – Maria de las Mercedes
W Polsce słowo „mercedes” kojarzy się z marką samochodu. Nie każdy wie, że stoi za nim imię pięknej córki Emila Jellinka, austriackiego przedsiębiorcy, dystrybutora samochodów produkowanych seryjnie przez firmę Daimler, a potem Daimler-Benz. A co ciekawe, Mercedes Jellinek dostała imię na cześć najstarszej córki króla Alfonsa XII, hiszpańskiej infantki Maríi de las Mercedes de Borbón y Habsburgo-Lorena.
+

© fot. Krzysztof Stępkowski