5 / 10
Andrzej Radek
Bohater powieści Żeromskiego Syzyfowe prace. Pochodzi z biednej rodziny chłopskiej, lecz jego dążenie do zgłębiania wiedzy mimo przeciwności losu czyni zeń postać nieugiętą, waleczną, realizującą swoje marzenia, dzięki którym może wyrwać się z biednego domu. Powieść wzorowana jest na doświadczeniach Żeromskiego z czasów nauki w szkole i walki młodzieży polskiej z rusyfikacją.
+

© Africa Studio | Shutterstock