1 / 11
Przebywanie i działanie w pojedynkę jest jak najbardziej dozwolone. Dla higieny umysłowej warto znaleźć w życiu przestrzeń tylko dla siebie. Nie ma potrzeby, abyście byli nierozłączni albo zawsze robili to samo. Nie rezygnuj ze spotkań z przyjaciółmi.
+

© Leonardo Miranda/Unsplash | CC0