2 / 11
Szukaj oparcia w Bogu, który jest źródłem miłości i módl się za twojego męża oraz za wasze małżeństwo. Pamiętaj, że On na zawsze pobłogosławił wasz związek.
+

© Alena Zamotaeva | Shutterstock