10 / 11
Eugenia
Święta Eugenia, męczennica rzymska, jest szczególnie czczona w Kościele prawosławnym, ale miała również swoją bazylikę w Rzymie, gdzie została ścięta mieczem około 262 r. Według podań była piękną i błyskotliwą córką zarządcy Aleksandrii. Pewnego razu przypadkowo przeczytała list św. Pawła i zapałała miłością do Jezusa. Przebrana za mężczyznę, zamieszkała we wspólnocie mnichów, a nawet została później ich przełożoną. Stała się wzorem pokory i świętości życia, była też obdarzona darem uzdrawiania. Później wyjechała do Rzymu, gdzie głosiła Jezusa i poniosła męczeństwo.
+

© Shutterstock