2 / 11
Regina
„Regina” znaczy po łacinie: królowa. To imię upowszechniło się jako imię ku czci Matki Bożej: „Regina Coeli” (Królowa nieba). W Polsce jest notowane od 1386 r., nosiła je m.in. domniemana nieślubna córka króla Zygmunta Starego. Święta Regina z Alezji (obecnie wschodnia Francja) żyła w IV wieku i była córką możnego poganina. Ochrzczona przez opiekunkę i nauczona przez nią prawd wiary, złożyła ślub dziewictwa i odmówiła wyjścia za mąż. Kiedy odmówiła wyparcia się Jezusa, została poddana torturom i zgładzona. Inna patronka dla Reginy to błogosławiona Regina Protmann (1552-1613), która przez całe życie mieszkała w Braniewie na Warmii i założyła tam zakon katarzynek. Posługiwała chorym i ubogim, katechizowała, włączyła się w potrydencką odnowę Kościoła. Jej dewizą było: „Jak Bóg chce”.
+

© Shutterstock