8 / 11
Tekla
Obecnym 40-, 50-latkom to imię kojarzy się zapewne niefortunnie z pająkiem z „Pszczółki Mai”, ale młodsi rodzice, nieobarczeni takimi reminiscencjami, mogą je docenić. Święta Tekla to jedna z pierwszych chrześcijańskich świętych znanych z imienia – jest wymieniana w najdawniejszych martyrologiach, czyli wykazach świętych męczenników, a jej sanktuaria znajdują się m.in. w Egipcie, Konstantynopolu i Mediolanie. Trudno jednak powiedzieć, która z licznych legend na jej temat zawiera ziarna prawdy. Według jednej z tych opowieści Tekla pochodziła z Ikonium (obecnie Turcja). Złożyła ślub dziewictwa i nie pozwoliła rodzicom zmusić się do małżeństwa. Towarzyszyła św. Pawłowi w jego podróżach. W Antiochii została skazana na pożarcie przez lwy, które jednak nie zrobiły jej krzywdy. Ponoć dożyła sędziwego wieku jako pustelnica.
+

© PhotoDiod | Shutterstock