4 / 7
Czesław Miłosz, "Druga przestrzeń" i o. James Martin SJ, "Jezus"
Ostatni tom wierszy poety wydany za jego życia. Ponad 90-letni Miłosz mierzy się ze starością, odchodzeniem oraz tym, czego się spodziewa doświadczyć po śmierci w „drugiej przestrzeni”. W tym tomie opublikowano pasjonujący Traktat teologiczny Miłosza. W poemacie niespodziewanie widzimy człowieka, który przez lata wadził się z Bogiem i spierał z Kościołem, a u schyłku życia zbliża się do religijności ludowej oraz docenia prostą wiarę prostych ludzi. Z kolei książka o. Martina to inspirująca opowieść o Jezusie. Niestandardowe połączenie. Z jednej strony mamy tu osobiste, intymne doświadczenia życia i wiary autora, z drugiej precyzyjny zapis współczesnej pielgrzymki autora do Ziemi Świętej. Na to mamy nałożoną solidną dawkę aktualnego stanu wiedzy naukowej: o Jezusie jako postaci osadzonej w historii, dane z zakresu geografii, archeologii, antropologii itp. Odświeżająca i poszerzająca horyzonty lektura, która pozwala na nowo zaprzyjaźnić się z Jezusem. Konrad Sawicki
+