10 / 12
Portugalia - dzieci w kościele w Porto

© Aid to the Church in Need