2 / 12
Dzieci z Ukrainy podczas modlitwy różańcowej w Fatimie (Portugalia)

© Paulo Aido | Aid to the Church in Need