3 / 5
W drodze do amerykańskiej Częstochowy w Doylestown na poświęcenie organów im. Ks. Jerzego. Od lewej: pan Marek, Tata i Dziadkowie.
+

© fot. archiwum prywatne