2 / 11
Cerkiew Metropolitalna Zaśnięcia Matki Bożej w Curtea de Arges - wejście

© fot. Krzysztof Jędrasik