6 / 11
Ikonostas w Cerkwi Metropolitalnej Zaśnięcia Matki Bożej w Curtea de Arges

© fot. Krzysztof Jędrasik