7 / 11
Kolumny wewnątrz Cerkwi Metropolitalnej Zaśnięcia Matki Bożej w Curtea de Arges

© fot. Krzysztof Jędrasik