1 / 9
Podążając z Asyżu do San Damiano, zobaczymy jeden z najpiękniejszych w regionie pejzaży.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman