5 / 9
Kościół św. Marii Magdaleny był ważnym ośrodkiem pomocy dla trędowatych.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman