6 / 9
W miejscu, gdzie dziś znajduje się bazylika w Rivotorto, znajdowały się chaty, w których św. Franciszek żył z pierwszymi braćmi.
+

© Buffy1982 | Shutterstock