7 / 9
Rekonstrukcja chat, w których żył św. Franciszek z braćmi.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman