8 / 9
San Pietro of Spina – jeden z trzech odbudowanych przez św. Franciszka kościołów. Dziś znajduje się w stanie ruiny.
+

© Photo courtesy of Bret Thoman