10 / 12
Po trzech lat spędzonych w więzieniu, Alessandro nawrócił się po tym, jak we śnie ukazała mu się Maria. Został kapucyńskim tercjarzem. Zdjęcie przedstawia go modlącego się przed wizerunkiem Marii.
+

© Photo Courtesy of Fr. Giovanni Alberti, C.P.