5 / 12
Dom narodzin Marii Goretti w Corinaldo jest dziś muzeum.
+

© Photo Courtesy of Bret Thoman