7 / 12
Chrzcielnica w kościele parafialnym w Corinaldo, gdzie została ochrzczona Maria Goretti.
+

© Photo Courtesy of Bret Thoman