3 / 8
Św. Idzi
Wg Kroniki Galla Anonima, kiedy Władysław Herman z żoną Judytą nie mogli doczekać się potomka, posłali dary do słynnego opactwa Saint Gilles. Prosili o modlitwę za wstawiennictwem św. Idziego. Gdy wkrótce urodził się syn (Bolesław Krzywousty), książe z wdzięczności ufundował liczne kościoły pod wezwaniem tego świętego. Jeden z bardziej znanych to romański kościół w Inowłodzu, położony malowniczo na skarpie nad Pilicą. Być może popularność świętego wróci z rozwojem w Polsce wspólnot Sant'Egidio (Idzi - fr. Gilles, wł. Egidio).
+

© Krzysztof Chojnacki/East News