7 / 8
Św. Walenty
Męczennik z III w., kapłan, być może biskup, z wykształcenia lekarz, był powszechnie ceniony jako patron w ciężkich chorobach ­– zwłaszcza epilepsji, omdleniach i zaburzeniach nerwowych. Tak był czczony i w Polsce, szczególnie na Podkarpaciu (patron Przemyśla). Znanymi miejscami kultu świętego były także miasto Krobia (część dóbr biskupów poznańskich) i Chełmno, gdzie co najmniej od 1630 r. czczono relikwie świętego (być może przeniesione z Brodnicy, gdzie rok wcześniej Szwedzi zniszczyli popularną kaplicę świętego). Od niedawna, pod wpływem anglosaskiej tradycji Walentynek (początki w XIV w.) Chełmno korzysta ze związków z Walentym, promując się jako "Miasto Zakochanych".
+

© Lukasz Piecyk/REPORTER