4 / 9
Zawrat
Zawrat ma wysokość 2156 zamiast 2158 m.
+

© Jerzy Opioła/Wikipedia | CC BY-SA 4.0