5 / 9
Mięguszowiecki Szczyt Czarny
Mięguszowiecki Szczyt Czarny ma 2404 zamiast 2410 m.
+

© Krzysztof Dudzik/Wikipedia | CC BY 3.0