6 / 9
Mięguszowiecki Szczyt Pośredni
Mięguszowiecki Szczyt Pośredni mierzy 2388 zamiast 2394 m.
+

© Krzysztof Dudzik/Wikipedia | CC BY 3.0