7 / 9
Litworowy Szczyt
Litworowy Szczyt jest niższy aż o 63 m i ma 2360 m zamiast 2423 m.
+

© Adam Opioła/Wikipedia | CC BY-SA 4.0